Mzdové účetnictví

V přednáškách budou posluchači seznámeni s veškerými právními předpisy vztahujícími se k problematice zpracování mezd s výhledem na zpracování mezd od ledna 2019. Z programu: výpočet mzdy, základ daně z příjmů ze závislé činnosti s ohledem na jednotlivé pracovně právní vztahy, bonusy (benefity) a jiná nepeněžní plnění, zákonná pracovní doba a zkrácené úvazky, zaměstnávání cizinců, práce v zahraničí, srážky z mezd - exekuce (včetně řešení insolvence zaměstnanců), zaměstnávání občanů zdravotně znevýhodněných a nezaměstnaných, pracovní úrazy a náhrady škod, uzavření a ukončení pracovního poměru, nároky a povinnosti zaměstnanců dle zákoníku práce, používání služebních a soukromých automobilů, cestovní náhrady, problematika čerpání dovolených, novela zákona o nemocenském pojištění a rozšíření okruhu dávek.

V průběhu seminářů budou s posluchači probírány nejčastější chyby plátců pojistného a daní vyplývající z kontrol SSZ, ZP a FÚ. Bude podán výklad a vysvětlení jednotlivých ustanovení Zákoníku práce.

Termín:22.11.2018 - 18.12.2018
Rozsah:8 x 4 vyučovací hodiny
Začátek od:16:30
Cena:4000,-- Kč
Cena pro absolventy:2600,-- Kč
Absolventem je i doprovod jiného absolventa.
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.