Závěrka - 2018, DPPO 2018/2019 a vyplnění DPPO 2018

1. a 2. přednáška: Účetní závěrka a závěrkové operace 2018, vypracování výkazů účetní závěrky (zisku a ztrát, rozvahy) a detailní seznámení se sestavením přílohy pro rok 2018 pro různé skupiny účetních jednotek (vzorový příklad). Změny DPPO pro rok 2019 vyplývající z tzv. daňového balíčku.

3. přednáška: Stanovení správného základu daně, vypracování daňového přiznání k DPPO 2019, odečitatelné položky (náklady na výzkum a vývoj), dary, slevy na dani.

Před zahájením všech přednášek je ½ hodiny prostor pro individuální konzultace.

Kurz se koná 12., 14. a 19. února (úterý, čtvrtek, úterý).

Termín:12.02.2019 - 19.02.2019
Rozsah:3 x 4 vyučovací hodiny
Začátek od:16:30
Cena:2500,-- Kč
Cena pro absolventy:2000,-- Kč
Absolventem je i doprovod jiného absolventa.
Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.